ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางมายังตำบลบางพลีน้อย

1. จัดระบบและพัฒนาข้อมูลเกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

2. ให้บริการในการแจ้งบอกเส้นทางและที่พัก

3. ดำเนินการด้านอื่นๆ เพื่อการให้บริการนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบางพลีน้อย

ติดต่อได้ที่หมายเลข  02—3376241

แหล่งท่องที่ยว

วัดบางพลีน้อย 
รูปปั้นพญาวานร
ใหญ่ที่สุดในโลก

 

แผนที

 

วัดนาคราช(สังกะสี)    เขี้ยวเสือหลวงปู่นก

 

แผนที่

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

คำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

แผ่นพับข้อมูลการท่องเที่ยว

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI