ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง
ตำบลบางพลีน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 41 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางบ่อ เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทางจากตำบลบางพลีน้อย ถึงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 1.00 ชั่วโมง

เนื้อที่
เนื้อที่โดยประมาณ 20.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,500 ไร่

ภูมิประเทศ
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก มีลำคลองซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี ไม่มีป่าไม้และภูเขา

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลคลองสวน ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหอมศิล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI