สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เลี้ยงปลา ทำนา ทำสวน และรับจ้าง ในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

หน่วยธุรกิจ    ในเขต   เทศบาล

ธนาคาร - แห่ง
โรงแรม - แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ - แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง
ร้านค้า 95 แห่ง
โรงสี - แห่ง
โรงรับจำนำ - แห่ง
สนามกอล์ฟ - แห่ง
สถานบันเทิง - แห่ง

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI