การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

-  ถนนบูรพาวิถี  (การทางพิเศษ)

-  ถนนมอเตอร์เวย์

-  ถนนบางนา-ตราด

-  ถนน  รพช.  สายบางพลีน้อย - สีล้ง

 

การโทรคมนาคม

-  การไปรษณีย์โทรเลขอยู่ในเขตรับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์บางบ่อ

-  มีชุมสายโทรศัพท์  จำนวน  1  แห่ง

 

การไฟฟ้า

-  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  และทุกหลังคาเรือน

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI