คณะผู้บริหาร

นายเสริญ  อิ่มละเอียด
นายกเทศมนตรี

 

นายแสวง  หมุดธรรม นายนุกูล  ศรีบุญจิตร์
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

 

นายนิกร  หมุดธรรม นายคนึง  สว่างอารมณ์
เลขานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI