สำนักปลัด

 
น.ส.ธนิศร สินธุพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด

 

น.ส.ศิริวรรณ เชื้ออ่าว นายเลิศศักดิ์ อรุณเรื่อ น.ส.กรรณิกา นิลบุดดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
     
     
นายไพโรจน์ เชื้อภิญโญวงศ์ พ.จ.อ.นิกร หมื่นนิยม  นายชาญชัย อินทวงศ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เจ้าพนักงานป้องกันฯ นักวิชาการศึกษา
     
     
 
น.ส.ยุรี ภูเกิดพิมพ์ นายสิรภพ วรยิ่งยง  
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

 

 

 

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2018 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI