แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรกำลัง 3 ปี

ประกาศ เรื่อง แก้ไขแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙  (ดูรายละเอียด)

   
ลิขสิทธิ์ © 2019 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI