แผนการจัดหาพัสดุ

ผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

แบบ  ผด.2  (1)

แบบ  ผด.2  (2)

แบบ  ผด.2  (3)

.................................................................................

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  (ดูรายละเอียด)

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (ดูรายละเอียด)

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2021 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI