ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  (ดูรายละเอียด)

♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ. 2561  (ดูรายละเอียด)

♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560  (ดูรายละเอียด)

♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  (ดูรายละเอียด)

♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560  (ดูรายละเอียด)

   
ลิขสิทธิ์ © 2018 bangphlinoi.go.th. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
© BANGPHLINOI