เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
นายจริญ เอี่ยมยัง
นายกเทศมนตรีตำบลบางพลีน้อย
สายด่วนนายก 0-2337-6241

เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

Bangphlinoi Subdistrict Municipality

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

นายสุรชัย แหวนเงิน
ปลัดเทศบาลตำบลบางพลีน้อย
สายด่วนปลัด 08-7703-5960
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"
 • 1 ป้ายประกาศ 2 ( ดู 0 ครั้ง )

 • 2 ป้ายประกาศ 3 ( ดู 0 ครั้ง )

 • 3 ป้ายประกาศ 4 ( ดู 0 ครั้ง )

 • 4 ป้ายประกาศ 5 ( ดู 0 ครั้ง )

 • 5 ป้ายประกาศ 6 ( ดู 0 ครั้ง )

วิดีทัศน์แนะนำ

เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล

วัดบางพลีน้อย

Bang Phli Noi Temple

 • 20 ต.ค. 2564

  สป0023.3/ว754 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสิ่งสนับสนุนวัสดุป้องกันโรค COVID - 19 และสื่อหนังสือนิทาน สำหรับเด็กในสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 20 ต.ค. 2564

  สป0023.3/ว753 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 20 ต.ค. 2564

  สป0023.3/ว4027 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อ งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 20 ต.ค. 2564

  สป0023.3/ว4037 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 20 ต.ค. 2564

  สป0023.3/ว4039 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลบางพลีน้อย ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

@

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
1
คน
icon
วันนี้
14
คน
icon
สัปดาห์นี้
99
คน
icon
เดือนนี้
359
คน
icon
ปีนี้
1499
คน
icon
ทั้งหมด
1499
คน
แผนที่
เขตเทศบาลตำบลบางพลีน้อย
Share on Line
Share on Pinterest