เทศบาลตำบลบางพลีน้อย เทศบาลตำบลบางพลีน้อย Bangphlinoi Subdistrict Municipality
"ตำบลน่าอยู่ คู่ประเพณีวัฒนธรรม การศึกษาทั่ว ธรรมาภิบาลเลิศ"

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (ป้าชิ้น) ทิศตะวันออก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest